Category Archives: Uncategorized

Dekrammen beschikbaar

De fokproducten van de FGHS zijn behalve voor de eigen leden, ook voor andere geinteresseerden beschikbaar.

De fokkende leden van de FGHS selecteren in het najaar de vijf meest beloftevolle ramlammeren uit de lijn(en) waarmee zij gefokt hebben. Na deze eerste selectie, worden deze potentiële fokrammen uitgewisseld met een andere fokker op basis van het fokplan.
Dit heeft als voordeel dat deze jonge rammen binnen het eigen bedrijfssysteem opgroeien en gedurende deze periode dagelijks beoordeeld worden op kenmerken als ontwikkeling, vitaliteit, gezondheid, weerstand, gedrag, etc.
Op anderhalfjarige leeftijd, voor het aanstaande dekseizoen, worden deze inmiddels volwassen rammen gemeten, gewogen, vergeleken en door keurmeesters beoordeeld waarna de fokkers uit de eigen goedgekeurde rammen de favoriete fokram(men) selecteert. Tenslotte wordt een dekram uit oogpunt van inteeltminimalisatie, eenmalig op maximaal 40 ooien in de fokkerij van de FGHS ingezet.

Nu is de groep van beschikbare en goedgekeurde anderhalfjarige rammen veelal groter dan het aantal benodigde rammen. Deze rammen, zijn te koop of te huur voor geïnteresseerde fokkers binnen en buiten de FGHS en worden geleverd met een stamboek/bloedlijn/afstammingscertificaat.
De opbrengst uit verhuur/koop komt ten gunste van de vereniging die bij voldoende gelden geen contributie vraagt en investeringen die alle leden ten goede komen, op deze wijze financiert.

Heeft u interesse in de beschikbare goedgekeurde fokrammen, of ander fokmateriaal of wilt u lid worden van de FGHS, neem dan contact op met de secretaris: secretaris@grootheideschaap.nl